Zlatna medalja za Imunoalfu – Međunarodna inovacijska izložba – INOVA 2017